Chính sách quy định chung

Tuân Thủ Luật Pháp và Quy Định:

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại https://motoreporno.com/ phải tuân thủ các luật pháp và quy định của Việt Nam về giao dịch thương mại điện tử. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng:

 1. Chấp Nhận Đơn Hàng và Giá Cả:

  • Trang web có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng vì các lý do kỹ thuật hoặc các lý do khách quan khác vào bất kỳ thời điểm nào.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin giá cả đầy đủ và chính xác, tuy nhiên, có thể xảy ra sai sót. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng.
 2. Giải Quyết Sai Thông Tin Nhập Vào Trang Web:

  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu có thông tin sai lệch, chúng tôi có quyền hủy bỏ giao dịch.
  • Trong trường hợp sai thông tin do trang web hoặc bên thứ ba gây ra, chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp hợp lý.
 3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ và Bản Quyền:

  • Toàn bộ nội dung trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Quyền sở hữu trí tuệ đã và chưa đăng ký đều được bảo lưu.
 4. Quyền Pháp Lý:

  • Mọi điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết dưới sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
 5. Quy Định về Bảo Mật:

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và giao dịch thanh toán của khách hàng thông qua việc sử dụng biện pháp an ninh tốt nhất.
  • Việc sử dụng phần mềm, công cụ hoặc phương pháp nào để thay đổi cấu trúc dữ liệu là cấm đặc biệt.
  • Trang web cấm mọi hoạt động can thiệp, tấn công hoặc xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Các vi phạm sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc áp dụng các quy định này sẽ tạo ra một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và tích cực cho khách hàng của chúng tôi.